Giáo trình toàn tập Photoshop CS2

Hãng sản xuất: PMSV
Giá bán: 24.000 VNĐ
Trạng thái: Còn hàng
Đánh giá hiện tại là 0,00. Tổng số phiếu 0.

 
Phần 1: Phần lư thuyết – Gồm 11 chương

Chương 1 : Giới thiệu tổng quát về Photoshop

Chương 2 : Công cụ tạo vùng chọn – màu sắc và phương pháp tô màu vùng chọn, đối tượng và chỉnh màu đối tượng

Chương 3 : Các vấn đề về lớp (Layer)

Chương 4 : Cọ (Brushes) – đường (Path) – chế độ (Quick mask) – kênh (Channel) – hiệu ứng về chữ

Chương 5 : Hiệu ứng trong bộ lọc Filter

Chương 6 : Cơ bản về chỉnh sửa ảnh – phục hồi ảnh

Chương 7 : Nâng cấp hình ảnh (ghép ảnh)

Chương 8 : Hiệu chỉnh màu, độ sáng tối cho ảnh

Chương 9 : Tạo ảnh nền, đường viền và nền sau – thiết kế giao diện

Chương 10 : Xuất bản và in ấn trong Photoshop

Chương 11: Thiết kế mỹ thuật và phím tắt trong Photoshop

Phần 2: Phần bài tập – gồm: 60 bài tập minh họa bằng phim thao tác chi tiết dễ hiểu

Bài tập tạo hiệu ứng chữ

Bài tập tạo hiệu ứng trên hình ảnh

Bài tập chỉnh sửa và phục hồi ảnh

Bài tập tổng hợp
 

Đồ họa khác

Tại sao nên mua sắm trên Zoup.vn